Viktor Darebný

O mně

Hře na varhany se učil nejdříve u MgA. Michala Hanuše. Během maturitního ročníku Gymnázia Jiřího Ortena začal studovat hru na varhany na Konzervatoři Pardubice. Zde navštěvuje v šestém ročníku třídu prof. Josefa Rafaji. Studiu improvizace se věnuje pod dohledem prof. Jana Fajfra. Je členem a korepetitorem Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl v Kutné Hoře, který je nejstarší dosud zpívají sbor na našem území (od r. 1846).  Pravidelně vystupuje na sólových koncertech, ale i jako korepetitor různých hudebních těles a sólistů.